Chat Facebook

So sánh sản phẩm

Cầu dao tự động ABB MCB

 • MCB ABB 2P 6A 4.5kA, loại SH202L-C6MCB ABB 2P 6A 4.5kA, loại SH202L-C6
  MCB ABB 2P 6A 4.5kA, loại SH202L-C6
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0064
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 2P 6A 4.5kA, loại SH202L-C6

  162.000 đ

  363.000 đ

  - 55%
 • MCB ABB 1P 6A 4.5kAMCB ABB 1P 6A 4.5kA
  MCB ABB 1P 6A 4.5kA, loại SH201L-C6
  Mã sản phẩm : 2CDS241001R0064
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng        
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT 
 • MCB ABB 4P 40A 4.5kAMCB ABB 4P 40A 4.5kA
  MCB ABB 4P 40A 4.5kA, loại SH204L-C40
  Mã sản phẩm : 2CDS244001R0404
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 4P 40A 4.5kA

  702.000 đ

  1.561.000 đ

  - 55%
 • MCB ABB 4P 20A 4.5kAMCB ABB 4P 20A 4.5kA
  MCB ABB 4P 20A 4.5kA, loại SH204L-C20
  Mã sản phẩm : 2CDS244001R0204
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 4P 20A 4.5kA

  662.000 đ

  1.473.000 đ

  - 55%
 • MCB ABB 4P 32A 4.5kAMCB ABB 4P 32A 4.5kA
  MCB ABB 4P 32A 4.5kA, loại SH204L-C32
  Mã sản phẩm : 2CDS244001R0324
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 4P 32A 4.5kA

  662.000 đ

  1.473.000 đ

  - 55%
 • MCB ABB 4P 6A 4.5kAMCB ABB 4P 6A 4.5kA
  MCB ABB 4P 6A 4.5kA, loại SH204L-C6
  Mã sản phẩm : 2CDS244001R0064
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 4P 6A 4.5kA

  662.000 đ

  1.473.000 đ

  - 55%
 • MCB ABB 4P 16A 4.5kAMCB ABB 4P 16A 4.5kA
  MCB ABB 4P 16A 4.5kA, loại SH204L-C16
  Mã sản phẩm : 2CDS244001R0164
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 4P 16A 4.5kA

  662.000 đ

  1.473.000 đ

  - 55%
 • MCB 4P 25A 4.5kAMCB 4P 25A 4.5kA
  MCB ABB 4P 25A 4.5kA, loại SH204L-C25
  Mã sản phẩm : 2CDS244001R0254
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB 4P 25A 4.5kA

  662.000 đ

  1.473.000 đ

  - 55%
 • MCB ABB 3P 32A 4.5kAMCB ABB 3P 32A 4.5kA
  MCB ABB 3P 32A 4.5kA, loại SH203L-C32
  Mã sản phẩm : 2CDS243001R0324
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 3P 32A 4.5kA

  277.000 đ

  619.000 đ

  - 55%
 • MCB ABB 3P 40A 4.5kAMCB ABB 3P 40A 4.5kA
  MCB ABB 3P 32A 4.5kA, loại SH203L-C40
  Mã sản phẩm : 2CDS243001R0404
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 3P 40A 4.5kA

  287.000 đ

  636.000 đ

  - 54%
 • MCB ABB 3P 25A 4.5kAMCB ABB 3P 25A 4.5kA
  MCB ABB 3P 25A 4.5kA, loại SH203L-C25
  Mã sản phẩm : 2CDS243001R0254
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 3P 25A 4.5kA

  277.000 đ

  619.000 đ

  - 55%