Chat Facebook

So sánh sản phẩm

Cầu dao tự động ABB MCB

 • MCB ABB 1P 6A 4.5kA, loại SH201L-C6MCB ABB 1P 6A 4.5kA, loại SH201L-C6
  MCB ABB 1P 6A 4.5kA, loại SH201L-C6
  Mã sản phẩm : 2CDS241001R0064
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 1P 10A 4.5kA, loại SH201L-C10MCB ABB 1P 10A 4.5kA, loại SH201L-C10
  MCB ABB 1P 6A 4.5kA, loại SH201L-C6
  Mã sản phẩm : 2CDS241001R0064
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 1P 16A 4.5kA, loại SH201L-C16MCB ABB 1P 16A 4.5kA, loại SH201L-C16
  MCB ABB 1P 16A 4.5kA, loại SH201L-C16
  Mã sản phẩm : 2CDS241001R00164
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 1P 25A 4.5kA, loại SH201L-C25MCB ABB 1P 25A 4.5kA, loại SH201L-C25
  MCB ABB 1P 25A 4.5kA, loại SH201L-C25
  Mã sản phẩm : 2CDS241001R0254
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 1P 32A 4.5kA, loại SH201L-C32MCB ABB 1P 32A 4.5kA, loại SH201L-C32
  MCB ABB 1P 32A 4.5kA, loại SH201L-C32
  Mã sản phẩm : 2CDS241001R0324
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng        Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 1P 40A 4.5kA, loại SH201L-C40MCB ABB 1P 40A 4.5kA, loại SH201L-C40
  MCB ABB 1P 40A 4.5kA, loại SH201L-C40
  Mã sản phẩm : 2CDS241001R0404
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
   
 • MCB ABB 2P 40A 4.5kA, loại SH202L-C40MCB ABB 2P 40A 4.5kA, loại SH202L-C40
  MCB ABB 2P 40A 4.5kA, loại SH202L-C40
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0404
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 2P 32A 4.5kA, loại SH202L-C32MCB ABB 2P 32A 4.5kA, loại SH202L-C32
  MCB ABB 2P 32A 4.5kA, loại SH202L-C32
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0324
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 2P 25A 4.5kA, loại SH202L-C25MCB ABB 2P 25A 4.5kA, loại SH202L-C25
  MCB ABB 2P 25A 4.5kA, loại SH202L-C25
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0254
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 2P 20A 4.5kA, loại SH202L-C20MCB ABB 2P 20A 4.5kA, loại SH202L-C20
  MCB ABB 2P 20A 4.5kA, loại SH202L-C20
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0204
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 2P 16A 4.5kA, loại SH202L-C16MCB ABB 2P 16A 4.5kA, loại SH202L-C16
  MCB ABB 2P 16A 4.5kA, loại SH202L-C16
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0164
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10MCB ABB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10
  MCB ABB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0104
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."