Chat Facebook

So sánh sản phẩm

Cầu dao tự động ABB MCB

 • MCB ABB 1P 6A 4.5kA, loại SH201L-C6 MCB ABB 1P 6A 4.5kA, loại SH201L-C6
  MCB ABB 1P 6A 4.5kA, loại SH201L-C6
  Mã sản phẩm : 2CDS241001R0064
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 1P 6A 4.5kA, loại SH201L-C6

  62.000 đ

  136.000 đ

  - 54%
 • MCB ABB 1P 10A 4.5kA, loại SH201L-C10 MCB ABB 1P 10A 4.5kA, loại SH201L-C10
  MCB ABB 1P 6A 4.5kA, loại SH201L-C6
  Mã sản phẩm : 2CDS241001R0064
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 1P 10A 4.5kA, loại SH201L-C10

  62.000 đ

  136.000 đ

  - 54%
 • MCB ABB 1P 16A 4.5kA, loại SH201L-C16 MCB ABB 1P 16A 4.5kA, loại SH201L-C16
  MCB ABB 1P 16A 4.5kA, loại SH201L-C16
  Mã sản phẩm : 2CDS241001R00164
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 1P 16A 4.5kA, loại SH201L-C16

  57.120 đ

  136.000 đ

  - 58%
 • MCB ABB 1P 25A 4.5kA, loại SH201L-C25 MCB ABB 1P 25A 4.5kA, loại SH201L-C25
  MCB ABB 1P 25A 4.5kA, loại SH201L-C25
  Mã sản phẩm : 2CDS241001R0254
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 1P 25A 4.5kA, loại SH201L-C25

  57.120 đ

  136.000 đ

  - 58%
 • MCB ABB 1P 32A 4.5kA, loại SH201L-C32 MCB ABB 1P 32A 4.5kA, loại SH201L-C32
  MCB ABB 1P 32A 4.5kA, loại SH201L-C32
  Mã sản phẩm : 2CDS241001R0324
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng        Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 1P 32A 4.5kA, loại SH201L-C32

  57.120 đ

  136.000 đ

  - 58%
 • MCB ABB 1P 40A 4.5kA, loại SH201L-C40 MCB ABB 1P 40A 4.5kA, loại SH201L-C40
  MCB ABB 1P 40A 4.5kA, loại SH201L-C40
  Mã sản phẩm : 2CDS241001R0404
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
   

  MCB ABB 1P 40A 4.5kA, loại SH201L-C40

  67.000 đ

  144.000 đ

  - 53%
 • MCB ABB 2P 40A 4.5kA, loại SH202L-C40 MCB ABB 2P 40A 4.5kA, loại SH202L-C40
  MCB ABB 2P 40A 4.5kA, loại SH202L-C40
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0404
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 2P 40A 4.5kA, loại SH202L-C40

  167.000 đ

  365.000 đ

  - 54%
 • MCB ABB 2P 32A 4.5kA, loại SH202L-C32 MCB ABB 2P 32A 4.5kA, loại SH202L-C32
  MCB ABB 2P 32A 4.5kA, loại SH202L-C32
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0324
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 2P 32A 4.5kA, loại SH202L-C32

  162.000 đ

  363.000 đ

  - 55%
 • MCB ABB 2P 25A 4.5kA, loại SH202L-C25 MCB ABB 2P 25A 4.5kA, loại SH202L-C25
  MCB ABB 2P 25A 4.5kA, loại SH202L-C25
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0254
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 2P 25A 4.5kA, loại SH202L-C25

  162.000 đ

  363.000 đ

  - 55%
 • MCB ABB 2P 20A 4.5kA, loại SH202L-C20 MCB ABB 2P 20A 4.5kA, loại SH202L-C20
  MCB ABB 2P 20A 4.5kA, loại SH202L-C20
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0204
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 2P 20A 4.5kA, loại SH202L-C20

  162.000 đ

  363.000 đ

  - 55%
 • MCB ABB 2P 16A 4.5kA, loại SH202L-C16 MCB ABB 2P 16A 4.5kA, loại SH202L-C16
  MCB ABB 2P 16A 4.5kA, loại SH202L-C16
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0164
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 2P 16A 4.5kA, loại SH202L-C16

  162.000 đ

  363.000 đ

  - 55%
 • MCB ABB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10 MCB ABB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10
  MCB ABB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0104
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10

  162.000 đ

  363.000 đ

  - 55%