Chat Facebook

So sánh sản phẩm

Cầu dao tự động chống dòng rò ABB RCBO

 • RCBO ABB 1P+N 6A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C6/0.03 RCBO ABB 1P+N 6A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C6/0.03
  RCBO ABB 1P+N 6A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C6/0.03
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2064
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • RCBO ABB 1P+N 10A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C10/0.03 RCBO ABB 1P+N 10A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C10/0.03
  RCBO ABB 1P+N 10A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C10/0.03
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2104
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
   
 • RCBO ABB 1P+N 16A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C16/0.03 RCBO ABB 1P+N 16A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C16/0.03
  RCBO ABB 1P+N 16A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C16/0.03
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2164
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • RCBO ABB 1P+N 20A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C20/0.03 RCBO ABB 1P+N 20A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C20/0.03
  RCBO ABB 1P+N 20A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C20/0.03
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2204
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • RCBO ABB 1P+N 25A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C25/0.03 RCBO ABB 1P+N 25A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C25/0.03
  RCBO ABB 1P+N 25A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C25/0.03
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2254
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • RCBO ABB 1P+N 32A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C32/0.03 RCBO ABB 1P+N 32A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C32/0.03
  RCBO ABB 1P+N 32A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C32/0.03
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2324
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
   
 • RCBO ABB 1P+N 40A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C40/0.03 RCBO ABB 1P+N 40A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C40/0.03
  RCBO ABB 1P+N 40A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C40/0.03
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2404
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • RCBO ABB 1P+N 50A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C50/0.3 RCBO ABB 1P+N 50A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C50/0.3
  RCBO ABB 1P+N 50A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C50/0.3
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2504
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • RCBO ABB 1P+N 63A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C63/0.3 RCBO ABB 1P+N 63A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C63/0.3
  RCBO ABB 1P+N 63A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C63/0.3
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2634
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."