Chat Facebook

So sánh sản phẩm

Sản Phẩm

 • MCB ABB 2P 40A 4.5kA, loại SH202L-C40MCB ABB 2P 40A 4.5kA, loại SH202L-C40
  MCB ABB 2P 40A 4.5kA, loại SH202L-C40
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0404
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 2P 32A 4.5kA, loại SH202L-C32MCB ABB 2P 32A 4.5kA, loại SH202L-C32
  MCB ABB 2P 32A 4.5kA, loại SH202L-C32
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0324
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 2P 25A 4.5kA, loại SH202L-C25MCB ABB 2P 25A 4.5kA, loại SH202L-C25
  MCB ABB 2P 25A 4.5kA, loại SH202L-C25
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0254
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 2P 20A 4.5kA, loại SH202L-C20MCB ABB 2P 20A 4.5kA, loại SH202L-C20
  MCB ABB 2P 20A 4.5kA, loại SH202L-C20
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0204
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 2P 16A 4.5kA, loại SH202L-C16MCB ABB 2P 16A 4.5kA, loại SH202L-C16
  MCB ABB 2P 16A 4.5kA, loại SH202L-C16
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0164
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10MCB ABB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10
  MCB ABB 2P 10A 4.5kA, loại SH202L-C10
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0104
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • MCB ABB 2P 6A 4.5kA, loại SH202L-C6MCB ABB 2P 6A 4.5kA, loại SH202L-C6
  MCB ABB 2P 6A 4.5kA, loại SH202L-C6
  Mã sản phẩm : 2CDS242001R0064
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."

  MCB ABB 2P 6A 4.5kA, loại SH202L-C6

  162.000 đ

  363.000 đ

  - 55%
 • RCBO ABB 1P+N 6A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C6/0.03RCBO ABB 1P+N 6A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C6/0.03
  RCBO ABB 1P+N 6A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C6/0.03
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2064
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • RCBO ABB 1P+N 10A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C10/0.03RCBO ABB 1P+N 10A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C10/0.03
  RCBO ABB 1P+N 10A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C10/0.03
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2104
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
   
 • RCBO ABB 1P+N 16A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C16/0.03RCBO ABB 1P+N 16A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C16/0.03
  RCBO ABB 1P+N 16A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C16/0.03
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2164
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • RCBO ABB 1P+N 20A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C20/0.03RCBO ABB 1P+N 20A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C20/0.03
  RCBO ABB 1P+N 20A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C20/0.03
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2204
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."
 • RCBO ABB 1P+N 25A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C25/0.03RCBO ABB 1P+N 25A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C25/0.03
  RCBO ABB 1P+N 25A 30mA 6kA, loại GSH201 AC-C25/0.03
  Mã sản phẩm : 2TAZ220111R2254
  Thương hiệu : ABB
  Xuất xứ : Trung Quốc
  Còn hàng Chất lượng : Mới 100% chưa qua sử dụng     
  Bảo hành : 12 tháng chính hãng       
  Chứng từ : CO, CQ, Hóa đơn VAT
  "Khách hàng tại Hà nội,và tỉnh lân cận  có thể thanh toán khi nhận hàng Giảm thêm chiết khấu cao khi mua số lượng lớn."